rybin-ondra-.jpg

Výsledky řízené studie hypoxického tréninku na 20 elitních cyklistech, jak testovali polští vědci Czuba a Zajac v roce 2011. 3 týdny tréninku, 6x tréninkových jednotek týdně z toho 3 vždy v hypoxickém prostředí. Výsledek? Průměrný nárůst výkonu o 8% u max. výkonu a 11% u normalizovaného výkonu. To není špatné ne? Sluší se podotknout že 10% nárůst silového výkonu je minimálně rozdíl jedné výkonnostní cyklistické hobby kategorie.

Detailní grafy zlepšení uvnitř článku

Účinky intermitentního hypoxického tréninku (IHT) jsou stále kontroverzní a jeho účinky zůstávají neověřené. Proto se zkoumalo zda IHT a) zlepšuje aerobní kapacitu; b) zda nastane aerobní pokles trénovanosti po ukončení IHT; a (c) zda přerušovaná hypoxická expozice (IHE) v klidu snižuje možný pokles aerobní vytrénovanosti po IHT. Dvacet osm účastníků (21 mužů / 7 žen, 36 ± 2 roky, maximální příjem kyslíku 55,4 ± 1,3 ml · kg · min) se účastnil jednorázově placebem kontrolované studie. 

Dvanáct trénovaných běžců (hodnota VO2 70,0 ± 3,5 ml/kg/min) provedlo přírůstkové testy k vyčerpání v prostředé normobarické normoxie a hypoxie (16,0% hladina kyslíku) za účelem vyhodnocení submaximálních a maximálních fyziologických proměnných a limitu tolerance (T- Lim). 

Účastníci dokončili osm týdnů středně těžké až těžké intenzity normotoxického tréninku (kontrola [CONT]) nebo hypoxického tréninku (IHT - dvakrát týdně 40 minut běží na pásu v kombinaci s obvyklým tréninkem). Submaximální srdeční frekvence se významně snížila po IHT (-5 tepů/min; p = 0,001) než po CONT (-1 tep/min; p = 0,021). Změny v submaximální hodnotě VO2 se mezi skupinami výrazně lišily (p ≤ 0,05); snížení hladiny IHT při hypoxii (-2,6 ± 1,7 ml/kg/min, p = 0,001) a zvýšení hodnoty CONT v normoxii (+1,1 ± 2,1 ml/kg/min; p = 0,012).

Kontakt

Provozovatel Hypoxického centra
Mgr. Vladimír Vaněk

 Víta Nejedlého 1161
Hradec Králové

info@hypoxicke-centrum.cz

+420 608 832 235

V tuto chvíli je možný pouze pronájem zařízení!