Je všeobecně známé, že dlouhodobý pobyt na vysokohorském prostředí má velmi pozitivní účinky jak na fyzický, tak na psychický stav člověka. Dokazuje to i fakt, že výskyt chronických chorob je nižší u lidí, kteří dlouhodobě žijí v horách, než u ostatního obyvatelstva, které žije v nížinách a tudíž ve více zamořeném vzduchu zplodinami z měst.

Jsou to zejména civilizační nemoci jako astma, vysoký krevní tlak, kornatění tepen či infarkt myokardu. 

Je prokázáno, že dlouhodobým používáním hypoxické terapie se může člověk před těmito nemocemi preventivně chránit, výrazně zredukovat symptomy, či zcela eliminovat všechny tyto nemoci již v zárodku.

 

Hypoxická terapie pomáhá také rychleji regenerovat po zátěži a urychluje rekonvalescenci po zranění či operaci

CO JE HYPOXICKÁ TERAPIE?

Metoda hypoxické terapie (IHT) neboli přerušované vystavování organizmu simulované nadmořské výšce  je nejnovějším způsobem, jak využívat hypoxické systémy. Principem této metody je pravidelná střídává inhalace běžného vzduchu  a hypoxického vzduchu (3-5 min.), který odpovídá prostředí ve výškách od 3 800 m.n.m. do 6 400 m. n. m,.

P1400727

Kýžených výsledků člověk dosáhne, pokud tento cyklus opakuje po dobu 45 min do jedné hodiny denně, přičemž jeden cyklus terapie obnáší 15-20 sezení. Sezení je ideální absolvovat bez přerušení, případně s možnou pauzou 1 den, která nemá zásadní vliv na dosažený efekt. Pro maximální zvýšení účinku je vhodné  celou hypoxickou terapii opakovat 2x – 4x během roku.

 

Jak hypoxická terapie probíhá

Principem této metody je pravidelná střídává inhalace běžného vzduchu a hypoxického vzduchu (3-5 min.), který odpovídá prostředí ve výškách od 3 800 m.n.m. do 6 400 m. n. m,. Dýchání probíhá skrze masku napojenou na hypoxický generátor, po celou dobu se monitoruje srdeční tep a saturace kyslíku v krvi. Terapie je vhodná i pro děti od 4 let, respektive pro děti, které vydrží sedět a nebudou mít problém dýchat skrze masku. U dětí je odezva organismu největší, proto mají nejlepší výsledky v rámci léčby astmatu pomocí hypoxické terapie. 

terapie dite

 

Vědecké studie potvrzující účinky hypoxické terapie

Kontakt

Provozovatel Hypoxického centra
Mgr. Vladimír Vaněk

 Víta Nejedlého 1161
Hradec Králové

info@hypoxicke-centrum.cz

+420 608 832 235

V tuto chvíli je možný pouze pronájem zařízení!