Účinky intermitentního hypoxického tréninku (IHT) jsou stále kontroverzní a jeho účinky zůstávají neověřené. Proto se zkoumalo zda IHT a) zlepšuje aerobní kapacitu; b) zda nastane aerobní pokles trénovanosti po ukončení IHT; a (c) zda přerušovaná hypoxická expozice (IHE) v klidu snižuje možný pokles aerobní vytrénovanosti po IHT. Dvacet osm účastníků (21 mužů / 7 žen, 36 ± 2 roky, maximální příjem kyslíku 55,4 ± 1,3 ml · kg · min) se účastnil jednorázově placebem kontrolované studie. 

Jedna skupina provedla 6 týdenní hypoxický trénink s trénink 2x týdně - (IHT = 11 sportovců), následovala 4 týdny hypoxická terapie IHE v klidu (skupina IHT + IHE). Druhá skupina provedla 6 týdnů IHT (n = 10) a následně 4 týdny normoxické expozice (běžné prostředí, NE, n = 9) v klidu (skupina IHT + NE). Kontrolní skupina provedla 6 týdnů normotoxického tréninku (NT, n = 7), po 4 týdnech NE (n = 6) v klidu (skupina NT + NE). 

Hematologická a submaximální / maximální aerobní měření byla provedena v normoxii při předběžném tréninku, po tréninku a postexpozici. Koncentrace hemoglobinu se nezměnila, ale prahová hodnota laktátu a běžné hospodářství organismu se zlepšily ve všech skupinách po tréninku. Prah ventilace, kompenzační bod dýchání a VO2max se zvýšil po IHT (skupina IHT + IHE: 7,3, 5,4 a 9,2%, skupina IHT + NE: 10,7, 7,5 a 4,8% ), ale ne po NT (-1,1, -1,0 a -3,8%). Taková adaptace indukovaná IHT byla udržována v pozdější expozici. Závěrem IHT vyvolal další aerobní zlepšení než NT. Tato další adaptace IHT byla udržována po dobu 4 týdnů po IHT.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26562716

Effect of Intermittent Hypoxic Training Followed by Intermittent Hypoxic Exposure on Aerobic Capacity of Long Distance Runners.

Kontakt

Provozovatel Hypoxického centra
Mgr. Vladimír Vaněk

 Víta Nejedlého 1161
Hradec Králové

info@hypoxicke-centrum.cz

+420 608 832 235

V tuto chvíli je možný pouze pronájem zařízení!