Nepřipravenost organismu na pobyt ve vysoké nadmořské výšce bývá často příčinou pokažených zážitků při horských výletech.

Vysokohorská turistika je stále populárnější formou trávení volného času a relaxace. Každý rok se tisíce lidí vydávají do velehor, aby zde podnikli nejrůznější túry a treky. Mnohdy mají drahé vybavení, ale podceňují to nejdůležitější - aklimatizaci. Prahovou výškou, od které vznikají výškou způsobené problémy je hranice 3000-3500m.n.m. 

high trek

Profesionální horolezci pochopitelně věnují aklimatizaci na plánovaný výstup dostatek času i pozornosti, neboť vědí, že tato aklimatizace je pro úspěšné zdolání jejich mety nezbytná a zásadní a její podcenění znamená nejen riziko akutní horské nemoci (AHN) a nedokončení výstupu, ale často i boj o holý život.

Řada turistů, kteří do těchto vysokých nadmořských výšek vyráží poprvé, však možná ani netuší, jaké nebezpečí v podobě akutní horské nemoci (AHN) je může ohrozit, případně si toto nebezpečí vůbec nepřipouštějí. 

Jedinou možností, jak se na vysokohorský výstup či pobyt připravit a výrazně omezit projevy akutní horské nemoci, je absolvování aklimatizace!

Reakce každého jedince na vysokou nadmořskou výšku je silně ovlivněna genetickou stavbou těla. Někteří lidé jsou například více náchylní k tomu, že dostanou Akutní horskou nemoc, než ostatní. Vědecké studie však poukazují na fakt, že při výšce 4000 metrů nad mořem se u 80 % lidí projevují ve větší či menší míře symptomy Akutní horské nemoci (bolesti hlavy, nevolnost, únava, nechutenství, poruchy spánku apod.). Toto riziko nemůže být samozřejmě zcela eliminováno, ale může být výrazně zredukováno, a to nákladově a časově velmi efektivním způsobem, a to správným a včasným použitím hypoxických systémů. Maximální výškou, na kterou se dá plně aklimatizovat je cca. 5300m.n.m., výše se už jedná o adaptaci a dá se zde pobývat již jen po omezenou dobu. Kontrolou pro dostatečnou aklimatizaci v jednotlivých výškách může být hodnota klidové TF a lépe kontrola saturace krve kyslíkem měřená oxymetrem.

Aklimatizace díky hypoxickým systémům u Vás doma

Aklimatizace v přirozeném prostředí vysokých hor je však často nerealizovatelná, ať už z časových nebo finančních důvodů. Spaním a cvičením v simulaci vysokohorských podmínek se mohou horolezci předem připravit v pohodlí vlastního domova či v jeho blízkosti. V konfrontaci s vysokohorskými extrémy pak budou obecně lépe připraveni na nežádoucí vlivy. Podobně je tomu i u turistů a lidí na dovolených, kteří žijí v nízkých nadmořských výškách a chtějí si dovolenou v horách užít bez komplikací. Pro ně je připraven hypoxický program, který trvá 3 - 4 týdny a dokonale je připraví na pobyt v horách.

Chci si půjčit vysokohorský stan domů 

kyslikovy stan 

Výhody aklimatizace v simulovaném prostředí:

  • snížení rizika vzniku AHN (zlepšením krevních parametrů a saturace krve O2)
  • zvýšení fyzické kondice (zvýšení hladiny hemoglobinu, počtu červených krvinek apod.)
  • snížení únavy (zlepšením transportní kapacity krve pro kyslík)
  • zkrácení doby nutné na regeneraci (zvýšené odbourávání tuků při aerobní zátěži)
  • upevnění zdraví (zvýšená obrana proti volným radikálům, přeměna cholesterolu na DHEA, vzestup hladiny růstového hormonu)
  • zlepšení schopnosti saturace krve kyslíkem ve vysokých výškách už před zahájením samotného výstupu
  • zvýšení pravděpodobnosti úspěšného absolvování plánované cesty bez nutnosti jejího přerušení a prodloužení sestupem do nižších poloh, oddělením se od skupiny apod.
  • snížení časové a finanční investice v porovnání s aklimatizací v základním táboře u vysokohorských výstupů
  • možnost aklimatizovat se i v případech, kdy doprava nad hranici 3000m n.m. probíhá letecky nebo autem

Pro vysokohorskou aklimatizaci se používá metoda dlouhodobějšího pobytu v hypoxickém stanu (nejčastěji spaní, ale pro tyto účely je v rámci urychlení efektu možný i denní pobyt), kde se postupem doby zvyšuje nadmořská výška až do 3200m n.m., což pro aklimatizaci v rámci klasické vysokohorské turistiky zcela postačuje. Výkonnostní horolezci mohou v rámci přípravy na zdolání velehor a na základě svých dlouhodobých zkušeností pokračovat v aklimatizaci i ve větších výškách, nebo tyto výšky kombinovat - noc-nižší/den-vyšší.

K dokonalé aklimatizaci, kdy se člověk připraví i na náročnou fyzickou činnost ve vysokohorském prostředí je ideální kombinace pobytu v hypoxickém stanu a tréninku (rotoped, chůze na běhátku, orbitrek) s použitím hypoxické masky. Jde o 30 - 60minut trvající jednotky kdy aktivita probíhá v nadmořské výšce okolo 3000m n.m. Tuto tréninkovou metodu lze v rámci aklimatizace použít i samostatně bez hypoxického stanu, efekt ale není tak velký jako při jejich kombinaci.

stroje na cviceni

Pro úplné začátečníky lze pro účely vysokohorské aklimatizace použít i metodu IHT. Matoda IHT je založena na krátké střídavé inhalaci (4-5min.) hypoxického vzduchu (postupně v nadmořské výšce 3500 – 6000m n.m) a běžného vzduchu. Tyto cykly se opakují po dobu cca 1 hodiny a k dosažení  požadovaného efektu je zapotřebí minimálně 10 aplikací v deseti po sobě následujících dnech, s možnou pauzou 1 den, která nemá zásadní vliv na dosažený efekt.

Kontakt

Provozovatel Hypoxického centra
Mgr. Vladimír Vaněk

 Víta Nejedlého 1161
Hradec Králové

info@hypoxicke-centrum.cz

+420 608 832 235

V tuto chvíli je možný pouze pronájem zařízení!