Zmírnění projevů astmatu a alergie

Bronchiální astma je jednou z nejčastějších chronických nemocí na světě. Asi 300 miliónů lidí trpí astmatem. Astma se nevyhýbá ani sportovcům. Vrcholoví sportovci trpí astmatem 5x častěji než ostatní populace. 

Hypoxická terapie úspěšně léčí astma

Pro zmírnění projevů astmatu je zapotřebí alespoň 15 po sobě jdoucích sezení.

Chci to zdarma vyzkoušet 

V průměru byl pozitivní efekt této terapie potvrzen u 85–95% bronchiálních astmatiků, žádný efekt byl pouze u 4–8% pacientů.

Astma a alergie se v dnešní době řadí k nejčastějším civilizačním onemocněním, na čemž se podílí především znečištění ovzduší a agresivní molekuly obsažené v pylu. 

Bronchiální astma je jednou z nejčastějších chronických nemocí na světě. Asi 300 miliónů lidí trpí astmatem. Astma se nevyhýbá ani sportovcům. Vrcholoví sportovci trpí astmatem 5 krát častěji než ostatní populace. Intenzivní fyzická zátěž velice často vyvolává astmatické potíže a někdy může být dokonce jediným faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatu. 

Rostoucí počet pacientů (trpících vážnými příznaky bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci)  touží po účinnějších možnostech léčby s menším počtem vedlejších účinků.

Jak tedy s astmatem a alergií bojovat nejen medikamenty? 

Hypoxická terapie

terapie dite

Role přerušované hypoxie při léčbě bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci

Díky zvýšené efektivitě využití kyslíku v těle a celkovému zdokonalování jeho výkonnosti je dokázáno, že hypoxická terapie pomáhá v dlouhodobém horizontu eliminovat astma a různé typy alergií. Hypoxická terapie však nedokáže astma úplně vyléčit, pouze dokáže zmírnit jeho příznaky a projevy na minimální mez.

Pozvolné posilování přirozené obranyschopnosti těla navíc drastickým způsobem nezasáhne do fungování těla, jako by tomu bylo při využívání farmaceutických produktů, například antiastmatika, kortikoidní přípravky a podobně.

V řadě vědeckých studií byl potvrzen pozitivní účinek hypoxické terapie na bronchiální astma.

Zejména bylo prokázáno, že 2-týdenní hypoxická terapie (IHT) vedla k významnému poklesu dechu a pocitu přetížení hrudníku u dětí s bronchiálním astmatem (ve věku 9-13 let). Kašel byl snížen nebo zmizel a množství sputa (sekret dýchacích cest)  bylo sníženo a prošlo snadněji. Také útoky asfyxie zmizely nebo se staly občasnějšími.

Bylo pozorováno značné zvětšení ventilační odpovědi na hypoxické podněty, stejně jako snížení reakcí srdeční frekvence (HR) na zvýšení hypoxie a oslabení pádu SaO2 za hypoxických podmínek. Mitochondriální enzymová aktivita imunitních buněk, jako je sukcinátdehydrogenasa (SDG) a alfa-glycerofosfátdehydrogenasa (GPDG), se významně zvýšila v IHT. Byla zjištěna silná korelace mezi individuální hypoxickou citlivostí a aktivitami enzymů.

Pozitivní účinky hypoxické terapie na astma

Nejlepších výsledků bylo dosaženo u dětí (od 4 let věku), které vykazovaly největší odezvu na vdechování vysokohorského vzduchu. Ve skupině 200 dětí s bronchiálním astmatem ve věku 4 - 14 let, které deset dní podstupovaly každý den hypoxickou terapii, došlo u 85% ke zlepšení zdravotního stavu. U dětí s mírným bronchiálním astmatem bylo pozorováno kompletní vymizení záchvatů. U středně nemocných astmatiků bylo zjištěno významné zlepšení, především záchvaty byly jen občasné a odezněly bez potřeby použití medikamentů.  U těžce nemocných astmatiků bylo zlepšení pouze malé. Nejmenší efekt byl pozorován u dětí s infekčně závislým bronchiálním astmatem.

Pozitivní klinické efekty byly u pacientů s mírnou a středně těžkou nemocí pozorovány ještě 4 měsíce po ukončení hypoxické terapie

V průměru byl pozitivní efekti IHT potvrzen u 85–95% bronchiálních astmatiků, uspokojující efekt pak u 40–50%, a žádný efekt byl pouze u 4–8% pacientů, kteří měli především formu astmatu léčenou  hormonálními léky.

Nejlepšího efektu bylo u pacientů s atopickou formou astmatu, menší efekt pak u infekčně alergických a smíšených forem astmatu. Okolo  40% dospělých pacientů snížilo dávku  dlouhodobě užívanách léků a skoro 90% dětí bylo schopno léčbu medikamenty vysadit. Zlepšení po klinické léčbě  přetrvalo jeden rok u 40–50% pacientů, 6 měsíců u 20–30%, 3–4 měsíce pak u 15–20%.

Závěrem IHT představuje slibný přístup v prevenci a léčbě bronchiálního astmatu v dětství. Správná volba hypoxické dávky v závislosti na reaktivitě jedince musí být titrována pro každého pacienta, aby se předešlo negativním účinkům hypoxie a zvýšily se příznivé účinky. Hypoxická terapie by tak měla úspěšně nasazena pouze v klidovém období pacienta a to alespoň 2x během jednoho roku, aby její účinky měly co nejdelší efekt. 


Seznam studií

Léčebné účinky hypoxické terapie

a její využití při léčbě:
Cukrovka II. typu
3000
za 15 sezení
Hypoxická terapie nejenže napomáhá k redukci tělesné váhy přirozeným způsobem, ale také významně snižuje hladinu cholesterolu v těle a vytváří dodatečný hormon DHEA, tedy hormon mládí. Díky IHT se tedy riziko cukrovky výrazně snižuje.
Astma
3500
za 20 sezení
Díky zvýšené efektivitě využití kyslíku v těle a celkovému zdokonalování jeho výkonnosti je dokázáno, že hypoxická terapie pomáhá v dlouhodobém horizontu eliminovat astma a různé typy alergií. Pozvolné posilování přirozené obranyschopnosti těla navíc drastickým způsobem nezasáhne do fungování těla, jako by tomu bylo při využívání farmaceutických produktů, například antiastmatika, kortikoidní přípravky a podobně.
Vysoký krevní tlak
3000
za 15 sezení
Díky terapii dochází k transformaci přebytečného cholesterolu na hormon DHEA (hormon mládí), snížení oxidačního stresu a zvýšení růstového hormonu má za následek snížení rizika infarktu u klientů, kteří aktivně využívají hypoxickou terapii.

Kontakt

Provozovatel Hypoxického centra
Mgr. Vladimír Vaněk

Nerudova, Hradec Králové, 500 02

info@hypoxicke-centrum.cz

+420 608 832 235

Běžná otevírací doba

Po - Pá 9:30 - 18:00 hod. (vždy po předchozí domluvě telefonicky nebo emailem)
So - v případě objednávek